arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden 

Leadgen B.V.

Algemene voorwaarden Leadgen B.V.

• Leadgen B.V. levert hoogwaardige leads aan klanten in de ICT en B2B branches.

• Leadgen B.V. is gevestigd in Nederland en werkt onder het merk Businessleads.nu.

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen Businessleads.nu en haar cliënten.

• Een door beide partijen ondertekende Businessleads.nu inkooporder is noodzakelijk voordat een campagne kan starten.

• Voor een campagne levert de cliënt aan Businessleads.nu een logo en whitepaper.

• Businessleads.nu dient de content goed te keuren.

• Wanneer de content van de cliënt is geleverd aan Businessleads.nu, is de cliënt verantwoordelijk voor claims met betrekking tot de aanlevering van de content, zoals, maar niet beperkt tot, claims over de rechten van de content of afbeelding.

• Businessleads.nu werkt in lijn met de relevante privacy wet en regelgeving in Nederland.

• Alle profielen gegenereerd door Businessleads.nu zijn opt-in en mogen benaderd worden door de cliënt middels telefoon of e-mail.

• Businessleads.nu gebruik een tweeledig prijsmechanisme: Fixed Price per campagne of Cost Per Lead. Additionele kosten zoals productie van content, call center diensten, startkosten, kunnen additioneel in rekening worden gebracht, maar alleen na goedkeuring van de cliënt, voordat de campagne is gestart. Deze goedkeuring moet door beide partijen zijn vastgelegd en ondertekend in het daarvoor bestemde formulier.

• Businessleads.nu levert facturen aan cliënten via e-mail; facturen worden verstuurd gelijk aan de start van de campagne.

• Alle tarieven zijn exclusief BTW.

• Facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan.

• Businessleads.nu heeft het recht om een contract of campagne uit te stellen of te stoppen in de volgende gevallen: a. De cliënt handelt niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden; b. De cliënt handelt niet in overeenstemming met de gestelde betalingsvoorwaarden.

• Businessleads.nu is niet verantwoordelijk voor claims met betrekking tot: a. Incorrecte of misleidende content of content verstrekking; b. Incorrect gebruik van de data die aan de client is verstrekt; c. Gebrek vanuit de cliënt met betrekking tot de samenwerking om het getekende contract goed uit te voeren. In geval van claims van derde partijen met betrekking tot deze redenen, zal de cliënt Businessleads.nu volledig schadeloosstellen.

• Businessleads.nu is niet verantwoordelijk voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade of verlies van inkomsten.

• Businessleads.nu heeft ten alle tijden het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Wanneer een cliënt dergelijke wijzigingen niet accepteert heeft Businessleads.nu het recht het onderliggende contract te beëindigen zonder dat hier gevolgen aan zijn verbonden. Copyright (c) 2016, All rights reserved Leadgen B.V.

DIRECT CONTACT VOOR ADVIES OP MAAT? 

BEL 030 - 208 30 04

Cookies