Privacy Statement

Privacy statement businessleads.nu – Versie van 24-09-2021.

Businessleads.nu (onderdeel van Leadgen B.V. gevestigd te Utrecht, Nederland) stuurt naar vooraf geselecteerde doelgroepen waardevolle informatie via E-zines en whitepapers.

De informatie via deze producten is deels afkomstig van de eigen redactie en komt deels van een selecte groep adverteerders.

Content die wordt aangeboden richting onze abonnees dient vooraf goedgekeurd te worden door de (eind)redactie van businessleads.nu.

Doelstelling is primair de gebruiker te informeren en secundair oplossingen aan te dragen voor (business) uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van ict, hr, finance, tax, legal, wagenpark, huisvesting en internationaal zakendoen.

Businessleads.nu handelt met haar activiteiten volledig in lijn met de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Gebruikers cq onze abonnees kunnen zich altijd uitschrijven voor de producten van businessleads.nu. Zij gebruiken hiervoor de link die duidelijk zichtbaar aanwezig is op alle producten. Via onze landing pages hebben gebruikers inzage in hun profiel met profielkenmerken en kunnen deze worden aangepast cq geactualiseerd.

Gebruikers kunnen zich ook inschrijven op al onze producten via de website: www.businessleads.nu

De partners van businessleads.nu zijn eigenaar van opt-in bestanden conform de bestaande GDPR standaard. Deze standaard kan gelden voor EU en Non EU landen. Producten in samenwerking met partners worden altijd verstuurd vanuit naam van de eigenaar van deze bestanden. Businessleads.nu faciliteert de contacten met klanten; maakt een selectie binnen de bestaande databases; verzorgt de internet technologie voor het versturen van de content naar de juiste target groups en het analyseren hiervan. Alle verzendingen, van onze E-zines via e-mail, worden afgehandeld door https://www.thevalley.nl/

Gebruikers cq abonnees hebben de mogelijkheid gratis relevante content te downloaden van selecte groep adverteerders en onze eigen onafhankelijke redactie. Dienstverleners kunnen naar aanleiding hiervan gebruikers van advies voorzien of nadere informatie verstrekken. Hierbij is altijd sprake van exclusiviteit, gebruikers kunnen dus nooit parallel door meerdere partijen worden benaderd rondom identiek content topic. Gebruikers geven vooraf altijd toestemming voor opvolging van dienstverleners. Opvolging vindt plaats via e-mail, post dan wel telefonisch.

Privacy Statement

Wij werken voor